ΑΙΤΗΜΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΤΗ

Επιτρέπουμε στους επισκέπτες του ιστότοπού μας να ζητήσουν τα δεδομένα τους που είναι αποθηκευμένα στη βάση δεδομένων (σχόλια, παραγγελίες κ.λπ.).
Τα δεδομένα που βρέθηκαν αποστέλλονται στη διεύθυνση email που θα δηλωθεί κάτωθι και επιτρέπουμε να υποβληθεί ένα επιπλέον αίτημα για ανωνυμοποίηση των δεδομένων.

[wpgdprc_access_request_form]