Οι νέοι στην Ελλάδα σήμερα

Κοινωνική κατάσταση, εργασία και κοινωνικά δίκτυα

 
Βασική τιμή: 17,00 €
Τιμή psarasbooks: 15,30 €
Έκπτωση: -1,70 €
Κυκλοφορεί
Συγγραφέας: Χτούρης, Σωτήρης Ν.
Σελίδες: 330
Έτος Έκδ.: 2017
ISBN: 9789604586813
Η μελέτη αυτή παρουσιάζει τα κοινωνικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά της κοινωνικής ομάδας των νέων στην Ελλάδα. Η ανάλυση οδηγεί προς μια νέα κατανόηση της κοινωνικής έννοιας της νεολαίας αποφεύγοντας ορισμένες κατεστημένες προτάσεις που έχουν ως αποτέλεσμα την πολιτική ”κατασκευή” της νεολαίας μέσα από την επίσημη στατιστική ή τα κρατικά προγράμματα για την απασχόληση. Οι συγγραφείς του τόμου δείχνουν δρόμους για να προσδιορίσουμε τη νεότητα και τους νέους με έναν τρόπο που θα μας επιτρέψει να καταγράψουμε την αυθεντική σημερινή κοινωνική και πολιτισμική τους ταυτότητα, αλλά και τα σημαντικά σύγχρονα κοινωνικά φαινόμενα που την καθορίζουν. Μέσα από τη θεωρητική επεξεργασία σημαντικών θεωρητικών υποδειγμάτων για τη νεολαία και τις καταστάσεις μετάβασης από την Εκπαίδευση στην Εργασία, προτείνουν μια νέα θεωρητική προσέγγιση που απορρέει κυρίως από τα δεδομένα της έρευνας In4Youth. Τα θέματα της ανεργίας, της φτώχειας, των προοπτικών απασχόλησης και της ευζωίας είναι τα κεντρικά θέματα του βιβλίου. Παράλληλα, μέσα από την ερευνητική εμπειρία που αποκτήθηκε, διατυπώνεται ένα νέο μεθοδολογικό υπόδειγμα για την ποιοτική έρευνα με τη χρήση των Εστιασμένων Ομάδων και των Ομαδικών Συνεντεύξεων.
Μαλακό εξώφυλλο • Συγγρ.: Χτούρης, Σωτήρης Ν. • Θεσσαλονίκη