Στατιστική

Ανάλυση επαγωγών στις κοινωνικές επιστήμες

 
Βασική τιμή:
Τιμή psarasbooks:
Έκπτωση:
Κυκλοφορεί
Συγγραφέας: Μυλωνάς, Κώστας, επίκουρος καθηγητής
Σελίδες: —
ISBN: 9789605467586
Το βιβλίο απευθύνεται τόσο σε πρωτόπειρους όσο και σε έμπειρους ερευνητές που χρειάζεται ή/και επιθυμούν να διερευνήσουν τα μυστήρια της στατιστικής ανάλυσης αλλά και να μην χαθούν στην ομίχλη των προκλήσεών της. Το βιβλίο αυτό δεν είναι μόνον ένα διδακτικό εγχειρίδιο για τους φοιτητές και φοιτήτριες Κοινωνικών Επιστημών, δεν είναι μόνον χρηστικό εγχειρίδιο για τις τεχνικές πραγματοποίησης και ερμηνείας στατιστικών αναλύσεων, δεν είναι μόνον πηγή θεωρητικών πληροφοριών επαγωγικής στατιστικής, δεν είναι μόνον συνθετική προσέγγιση στην επιλογή, εφαρμογή και αξιοποίηση του κατάλληλου στην κάθε περίπτωση λογισμικού· είναι, συνδυαστικά, όλα τα παραπάνω. Κάθε φοιτητής, ερευνητής, μελετητής, κοινωνικός επιστήμονας μπορεί να εντοπίσει σε διάφορα γνωστικά επίπεδα τη χρησιμότητα του βιβλίου, αναλόγως των προσωπικών ερευνητικών επιδιώξεων καθώς και των ήδη υπαρκτών γνώσεων, ενώ ο βαθμός εμπλοκής μπορεί να καθοριστεί και στοχευμένα, με βάση τις ερευνητικές ανάγκες.
Τα 33 κεφάλαια του βιβλίου είναι οργανωμένα σε πέντε Ενότητες, με τις πρώτες δύο να αφορούν στις θεμελιώδεις αρχές τής Μεθοδολογίας Έρευνας και της Περιγραφικής Στατιστικής μέσω σύντομης επισκόπησης αυτών. Το δεύτερο μέρος αφορά στη Στατιστική Ανάλυση Επαγωγών, διαρθρωμένη σε τρεις -συμπληρωματικές μεταξύ τους- Ενότητες: Θεωρία Επαγωγικής Στατιστικής, Μονομεταβλητή Στατιστική Ανάλυση Επαγωγών και, Πολυμεταβλητά Στατιστικά Υποδείγματα και Εφαρμογές. Στις Ενότητες και στα κεφάλαια του βιβλίου, επεξηγείται η στατιστική θεωρία για την εκάστοτε στατιστική μέθοδο και κατόπιν αυτή εφαρμόζεται μέσω τεσσάρων και πλέον λογισμικών R και κυρίως μέσω του λογισμικού, καταλήγοντας στην ερμηνεία βασικών αλλά και ιδιαιτέρως προχωρημένων στατιστικών αναλύσεων επαγωγικού (και όχι μόνον) χαρακτήρα στις Κοινωνικές Επιστήμες.
Συγγρ.: Μυλωνάς, Κώστας, επίκουρος καθηγητής • Αθήνα • Είδος: Βιβλίο