Κατηγορίες βιβλίων

.

 

Παγκόσμια Γνωστική Χριστιανική Κίνηση της Ελλάδας της Νέας Τάξης

γνωστικη κινηση4

Η Παγκόσμια Γνωστική Χριστιανική Κίνηση της Κολομβίας ιδρύθηκε στις 13 Οκτωβρίου 1960, στη Θιέναγα της Μαγνταλένα, από τον Σαμαέλ Αούν Βεόρ. Η Κυβέρνηση της Μαγνταλένα της απένειμε Νομική Προσωπικότητα μέσω της απόφασης 050, της 20ής Φεβρουαρίου 1961, και με τροποποίηση καταστατικού σύμφωνα με την απόφαση 0264 της 2ας Απριλίου 1985.

Είναι μια Εταιρεία αφιλοκερδής, χωρίς πολιτικούς σκοπούς, ελληνικής εθνικότητας και λειτουργεί σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Είναι μια μυστικιστική-επιστημονική σχολή που αγωνίζεται για να ανυψώσει το πνευματικό, ηθικό, φυσικό και διανοητικό επίπεδο των μελών της και της κοινότητας γενικά.