Επιστημονική Εταιρεία Μελέτης Φερών Βελεστίνου Ρήγα