Κατηγορίες βιβλίων

.

 

Εκδόσεις Πατάκη

ΠΑΤΑΚΗ

Η Σ. ΠΑΤΑΚΗΣ Α.Ε.Ε.Δ.Ε. έχει ως κοινωνικό στόχο να προσφέρει στον πολιτισμό μας μέσα από την έκδοση κυρίως βιβλίων που θα συμβάλουν στην υλοποίηση των στόχων της παιδείας, θα βοηθήσουν τον Έλληνα πολίτη να γνωρίσει τον εαυτό του και το περιβάλλον του και θα του δώσουν εφόδια για την προσωπική του ανάπτυξη, που με τη σειρά της θα συμβάλει στην ανάπτυξη γενικά της χώρας.

Παράλληλα με τον κοινωνικό στόχο, τίθεται πάντοτε και ο στόχος της οικονομικής ανάπτυξης. Χωρίς την οικονομική ανάπτυξη δεν μπορούμε να πετύχουμε τίποτα. Η εταιρεία στοχεύει πάντοτε στην υγιή οικονομική της κατάσταση, τέτοια που να της επιτρέπει αφενός μεν να πετύχει τον πρώτο στόχο και αφετέρου να εξασφαλίσει μια δίκαιη αμοιβή, ανάλογα με την προσφερόμενη εργασία, για κάθε εργαζόμενο στην εταιρεία ή συνεργαζόμενο με αυτή.