Κατηγορίες βιβλίων

.

 

Αιώνιος Ηνίοχος

AIVNIOSHNIOXOS

Ο "Αιώνιος Ηνίοχος" λειτουργεί από το 1989. Το όνομά μας έχει έναν εσωτερικό συμβολισμό...

Ηνίοχος είναι αυτός που ελέγχει την άμαξα και τα άλογα και Αιώνιος γιατί είναι πέρα από τον χρόνο φθοράς, γέννησης - θανάτου.

Είναι ο εσωτερικός Δάσκαλος, ο Εαυτός που οδηγεί την κάθε ψυχή από το σκοτάδι στο Φως.

Είναι αυτός που τον μαθαίνει να ελέγχει τον νου, τα συναισθήματα και το σώμα και τον οδηγεί πέρα από αυτά στην 'Ενωση με τον Εαυτό, στην Πραγμάτωση.