Αγροτικός Οινοποιητικός Συνεταιρισμός Νέας Αγχιάλου ”Η Δήμητρα”