Εκδότης:
Ένωση Λογοτεχνών Βορείου Ελλάδας (Ε.Λ.Β.Ε.)