Χρήμα και τράπεζες

 
Βασική τιμή: 40,84 €
Τιμή psarasbooks: 36,76 €
Έκπτωση: -4,08 €
Κυκλοφορεί
Συγγραφέας: Νούλας, Αθανάσιος
Σελίδες: 472
Έτος Έκδ.: 2019
ISBN: 9789604185030
Περιέχει: κεφάλαιο 1: Εισαγωγή στις έννοιες και τη σπουδαιότητα του χρήματος, κεφάλαιο 2: Εισαγωγή στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, κεφάλαιο 3: Η χρονική αξία του χρήματος, κεφάλαιο 4: Προσδιορισμός επιτοκίων, κεφάλαιο 5: Χρονική διάρθρωση επιτοκίων (καμπύλη απόδοσης), κεφάλαιο 6: Αγορά συναλλάγματος, κεφάλαιο 7: Κόστος συναλλαγών και πληροφόρησης: η επίδραση του στη χρηματοοικονομική δομή, κεφάλαιο 8: Τραπεζικός κλάδος: Ελλάδα και ευρωζώνη, κεφάλαιο 9: Γενικές αρχές διαχείρισης ενεργητικού και παθητικού των τραπεζών, κεφάλαιο 10: Προσφορά χρήματος, κεφάλαιο 11: Η ζήτηση χρήματος, κεφάλαιο 12: Το ευρωπαϊκό σύστημα κεντρικών τραπεζών και η άσκηση της νομισματικής πολιτικής, κεφάλαιο 13: Το υπόδειγμα ISLM: Νομισματική και δημοσιονομική πολιτική, κεφάλαιο 14: Οικονομική κρίση, μηχανισμοί στήριξης και τραπεζική ένωση, κεφάλαιο 15: Οικονομική και νομισματική ένωση (one).