Εκδότης:
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Ε.Ι.Ε.). Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών

Σειρά: Τομέας Νεοελληνικών Ερευνών • Συγγρ.: Ολυμπίτου, ...

Βασική τιμή:
Τιμή psarasbooks:
Έκπτωση: