ΟΜΟΚΕΝΤΡΟΣ ΙΕΡΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ομόκεντρος Ιεροθεσία των Δελφών

 
Βασική τιμή: 15,00 €
Τιμή psarasbooks: 12,00 €
Έκπτωση: -3,00 €
Συγγραφέας: Κοσμάς Μιλτ. Μαρκάτος
Σελίδες: 256
Έτος Έκδ.: 2004
ISBN: 9789608184619
Γιατί οι πιστοί κάθε νέας θρησκείας, είτε ομογενούς είτε και αλλογενούς, κτίζουν πάντοτε τα ιερά τους στις ίδιες θέσεις; Κι αν πάμε πίσω στο χρόνο, είναι οι θεοί οι καθιερώσαντες για πρώτη φορά τις θέσεις των λατρευτικών ιερών τους και καθόρισαν τον νόμο, που πρέπει να διέπει αυτά μεταξύ τους άπαξ δια παντός; Ο Αριστοτέλης απαντά ευθέως και κατηγορηματικώς στην πρώτη ερώτηση: Οι ?λληνες θεοί ήταν οι θεσμοθέτες των ιερών και των θέσεών τους στον Ελληνικό κόσμο των τριών ηπείρων, κατ’ ελάχιστον; Και ποιος ήταν ο νόμος, που διήπε και πρέπει να διέπει απαρεγκλίτως την ίδρυση νέων ιερών ή την επανίδρυση παλαιών, καταστραφέντων ή εξαφανισθέντων; Την απάντηση την δίνει το παρόν βιβλίο: Ο νόμος ταυτίζεται με την ομόκεντρον ιεροθεσίαν, την διάθεση, δηλαδή, των ιερών (πόλεων) σε ομοκέντρους περιφέρειες, γύρω από ένα ιερό, που λαμβάνεται ως το κέντρο των περιφερειών.
Ο καθηγητής Μαρκάτος, στα πλαίσια του πενταετούς ερευνητικού προγράμματος στο ΤΕΙ της Λάρισας, περιηγούμενος ολόκληρον την κυρίως Ελλάδα, κατέγραψε μέσω δορυφόρων δια του θεσιολάβου (GPS) τις θέσεις (τις γεωγραφικές συντεταγμένες) 264 ιερών (πόλεων, αρχαιολογικών χώρων), και μέσω πολυπλόκου διαδικασίας παρήγαγε τους πίνακες της ομοκέντρου ιεροθεσίας τους.
Πέραν της επιβεβαιώσεως του Αριστοτέλη και της αναπαραγωγής του νόμου (του καθιερωθέντος υπό των Ελλήνων θεών) δια της παρούσας έρευνας, η «Ομόκεντρος Ιεροθεσία», ως μέθοδος, μπορεί να εντοπίζει τις θέσεις ιερών, που δεν έχουν ακόμη αποκατασταθεί και να προβλέπει άλλες, που δεν έχουν αναφερθεί υπό της αρχαίας Γραμματείας.
Συγγρ.: Κοσμάς Μιλτ. Μαρκάτος