ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΠΑΤΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

 
Βασική τιμή: 12,00 €
Τιμή psarasbooks: 9,60 €
Έκπτωση: -2,40 €
Συγγραφέας: Γεωργίου Γ. Αϋφαντή
Σελίδες: 223
Έτος Έκδ.: 2012
ISBN: 1-13-422-0060
Το παρόν πόνημα θα αποτελέση τον οδηγό-φάρο όλων των ανθρώπων, δια την έξοδόν των από το σκοτεινό και δύσοσμο τούνελ της σήψεως και του αργού θανάτου της ανθρωπότητος, που τους έχει ρίξει το αδηφάγον κεφάλαιον.
Μία από τις βασικές μεθόδους που χρησιμοποίησε το κεφάλαιον δια να κυριαρχήση επί της ανθρωπότητος ήτο η ΑΠΑΤΗ.
Εις το παρόν πόνημα αναπτύσσονται, με λεπτομέρειες και ιστορικά γεγονότα, όλες οι μεγάλες απάτες, που χρησιμοποίησαν οι εξουσιασταί, δια να πραγματοποιήσουν το σκοπό τους, ως και τα ονόματα και οι θέσεις των ανθρώπων, που τους βοήθησαν στις επιδιώξεις των.
ΣΩΤΗΡΙΑ, Η ΓΝΩΣΙΣ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ
Το παρόν θέτει σταθερές βάσεις για την ανάτασιν της ανθρωπότητος και την ευημερίαν όλων των ανθρώπων της γης αρκεί μόνον να το κατανοήσουν οι άνθρωποι και να αποφασίσουν να εγκαταλείψουν τις προσωρινές και ψεύτικες απολαύσεις της ύλης, που τους προσφέρουν οι χρηματάνθρωποι και να αγωνισθούν δια την ελευθερίαν των και τα ανώτερα φυσικά ιδανικά.
Συγγρ.: Γεωργίου Γ. Αϋφαντή