Η έρευνα στην εκπαίδευση

Σχεδιασμός, διεξαγωγώ και αξιολόγηση ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας

 
Βασική τιμή: 81,00 €
Τιμή psarasbooks: 72,90 €
Έκπτωση: -8,10 €
Κυκλοφορεί
Συγγραφέας: Creswell, John W.
Σελίδες: 640
Έτος Έκδ.: 2016
ISBN: 9789605082017
Η φιλοσοφία που καθοδήγησε τη συγγραφή αυτού του βιβλίου έχει δύο σκέλη.
Πρώτον, η έρευνα εμπεριέχει μία διαδικασία αλληλοσχετιζόμενων δραστηριοτήτων αντί για την εφαρμογή απομονωμένων και άσχετων μεταξύ τους εννοιών και ιδεών. Οι εκπαιδευτικοί διεξάγουν έρευνα ακολουθώντας μία γενική αλληλουχία διαδικασιών - από την αρχική αναγνώριση ενός ερευνητικού προβλήματος μέχρι το γράψιμο της τελικής αναφοράς της έρευνας. Αυτό σημαίνει ότι κατανόηση της σειράς ή της αλληλουχίας των δραστηριοτήτων είναι κεντρικής σημασίας στην έρευνα. Έτσι, το βιβλίο ξεκινά με συγκεκριμένα κεφάλαια αφιερωμένα σε κάθε βήμα της διαδικασίας της έρευνας και τη συμπερίληψη εννοιών και ιδεών μέσα στα πλαίσια αυτής της διαδικασίας.
Δεύτερον, ο εκπαιδευτικός ερευνητής στις μέρες μας χρειάζεται έναν σημαντικό αριθμό προσεγγίσεων για τη μελέτη των περίπλοκων εκπαιδευτικών ζητημάτων στην κοινωνία μας. Δεν μπορούμε πλέον ως εκπαιδευτικοί, να χρησιμοποιούμε μόνο πειράματα ή δειγματοληπτικές έρευνες (surveys) για να προσεγγίσουμε τα ερευνητικά μας προβλήματα. Σε κάθε βήμα της διαδικασίας της έρευνας το βιβλίο αυτό θα παρουσιάζει τόσο ποσοτικές όσο και ποιοτικές προσεγγίσεις. Σε όλα τα κεφάλαια του βιβλίου, θα επισημαίνονται οι διαφορές και οι ομοιότητες ανάμεσα στην ποιοτική και την ποσοτική έρευνα. Στο τελευταίο μέρος του βιβλίου, παρουσιάζονται οκτώ ξεχωριστοί ποσοτικοί και ποιοτικοί ερευνητικοί σχεδιασμοί ή διαδικασίες που αποτελούν το ρεπερτόριο του εκπαιδευτικού
ερευνητή στις ποσοτικές, ποιοτικές και σε συνδυαστικές εφαρμογές έρευνας.
- Παρέχει ισορροπημένη κάλυψη των ποσοτικών και των ποιοτικών ερευνών.
- Βοηθά τους φοιτητές να μάθουν πώς να αρχίσουν να διεξάγουν έρευνες.
- Βοηθά τους φοιτητές να μάθουν πώς να διαβάζουν και να αξιολογούν ερευνητικές μελέτες.
Σημαντικές αλλαγές περιλαμβάνονται σ’ αυτή την έκδοση όπως η κάλυψη των ποσοτικών ζητημάτων της έρευνας ατομικής περίπτωσης καθώς και της μεταανάλυσης. Πιο προχωρημένες στατιστικές διαδικασίες που εξετάζονται στη βιβλιογραφία. Βιβλιογραφία η οποία έχει ενημερωθεί σε μεγάλη έκταση σε σχέση με τις προηγούμενες εκδόσεις. Οι παραπομπές σε λογισμικό και σε Ιστότοπους έχουν ενημερωθεί. Τα κριτήρια αξιολόγησης για κάθε τύπο ερευνητικού σχεδιασμού έχουν ενημερωθεί έτσι, ώστε να περιλαμβάνουν δείκτες υψηλότερης και χαμηλότερης ποιότητας για συγκεκριμένα κριτήρια.
Μαλακό εξώφυλλο • Διαστάσεις: 29x21εκ. • Βάρος: 1621γρ. • Συγγρ.: Creswell, John W. • Αθήνα • Επανέκδοση: ”Έλλην”, 2011.