ΜΥΣΤΕΣ ΑΠΟΚΡΥΦΟ & ΜΑΓΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Τ.1

Bιβλίο Α

 
Βασική τιμή: 25,87 €
Τιμή psarasbooks: 20,70 €
Έκπτωση: -5,17 €
Συγγραφέας: Έλενα Π. Μπλαβάτσκυ
Σελίδες: 426
ISBN: 9789608730199
Ο αμφιλεγόμενος τελευταίος τόμος της «Μυστικής Δοξασίας», της Σύνθεσης της Θρησκείας, της Επιστήμης και της Φιλοσοφίας. Η συγγραφέας στην Εισαγωγή της διασαφηνίζει ότι επρόκειτο για τον τρίτο (Αγγλικό) τόμο αυτού του έργου της, αφιερωμένο στους Μύστες και τις απόκρυφες γνώσεις που μεταδίδονταν στα αρχαία Μυστήρια και τις Μυστηριακές Σχολές. O τόμος αυτός εκδόθηκε αρχικά το 1897, έξη χρόνια μετά τον θάνατο της συγγραφέως και σύμφωνα με οδηγίες της. Στην ελληνική έκδοσή του αποτελείται από δύο βιβλία: Α και Β (Το Βιβλίο Β είναι υπό έκδοση εντός του 2015). Μύστες της Δύσης, Αλληγορίες και Θαύματα, Μύστες της Ανατολής και Μυστικά Ιερά Βιβλία, Απόκρυφη Αστρονομία και Αστρολατρία, οι Ψυχές των Άστρων, Αλληγορίες και Μυστική Γνώση στο Ζοχάρ και την Βίβλο, Μυστικοί Κύκλοι, Κύκλοι και Αβατάρ, Το Μυστήριο του Βούδα, Πρακτική Εξάσκηση της Μαγείας, Επίδραση του Αποκρυφισμού στην καθημερινή ζωή, Οδηγίες στον Εσωτερικό Κύκλο, Περαιτέρω Ανάλυση των Στάνζας Ι - ΙVτης Ντζιαν κλπ, είναι μερικά από τα πολλά θέματα που εμπεριέχονται στα δύο αυτά βιβλία και τα οποία εξετάζει ενδελεχώς η συγγραφέας
Συγγρ.: Έλενα Π. Μπλαβάτσκυ