Μάιος 2017 | Η Fe Pacheco στη Θεσσαλονίκη
Αγάπη: Δημιουργώντας το μονοπάτι σας προς τη & Διαφώτιση | 10 Μαΐου 2017 | 17.30 – 21.30
Wesak Festival | 10 Μαΐου 2017 | 22.00 – 01.00
Καλλιέργεια της ενέργειας Scalar. (Επίπεδο 1) | 12 Μαΐου 2017 | 10.00 – 19.00
PMPP 1 – Προσωπικά Θαύματα, Δύναμη & Ευημερία | 13 Μαΐου 2017 | 12.00 – 20.00
PMPP 2 – Οικονομική Αφθονία | 14 Μαΐου 2017 | 10.00 – 18.00

Σελίδα 9 από 19