Περιβάλλον

Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων

 
Βασική τιμή: 33,80 €
Τιμή psarasbooks: 30,42 €
Έκπτωση: -3,38 €
Κυκλοφορεί
Συγγραφέας: Βαβίζος, Γιώργος Χ.
Σελίδες: 341
Έτος Έκδ.: 2003
ISBN: 9789604911158
Από τον πρόλογο του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.: ”Το Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. προκειμένου να ικανοποιηθούν οι σύγχρονες απαιτήσεις Εκτίμησης των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, με βάση νεώτερα δεδομένα της επιστήμης και της τεχνολογίας και με στόχο την αειφορία, ανέθεσε την εκπόνηση Ειδικής Μελέτης για τη σύνταξη νέων προδιαγραφών εκπόνησης των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τα έργα και τις δραστηριότητες του Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, καθώς και για τις επιλογές της χωροταξικής και αναπτυξιακής πολιτικής. Τα συμπεράσματα της μελέτης αυτής θα αποτελέσουν τη βάση για τα νομικά κείμενα και τις κανονιστικές πράξεις, που θα καθορίζουν το νέο καθεστώς εκπόνησης και ελέγχου των μελετών αυτών.
Το βιβλίο των Γ. Βαβίζου και Α. Μερτζάκη ”Περιβάλλον - Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων” περιγράφει τις μεθοδολογίες εκπόνησης των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που προβλέπουν οι νέες προδιαγραφές και μεταφέρει με κατανοητό τρόπο και χωρίς να παρεκλίνει από την επιστημονική τεκμηρίωση και τεχνική γνώση τις απόψεις των συγγραφέων και όχι μόνο στους ειδικούς επιστήμονες αλλά και στους πολίτες.
Πρόκειται για ένα βιβλίο το οποίο αποδίδει την επαγγελματική εμπειρία είκοσι και πλέον ετών και την επιστημονική γνώση των συγγραφέων στα ζητήματα Περιβάλλοντος και Οικολογίας”.
Κ. Λαλιώτης
Μαλακό εξώφυλλο • Διαστάσεις: 24x17εκ. • Συγγρ.: Βαβίζος, Γιώργος Χ. • Αθήνα • Πρόλογος: Κ. Λαλιώτης. • Είδος: Βιβλίο