Πρακτικός οδηγός διοίκησης και διαχείρισης έργων

 
Βασική τιμή: 15,20 €
Τιμή psarasbooks: 13,68 €
Έκπτωση: -1,52 €
Κυκλοφορεί
Συγγραφέας: Μπιάλας, Χρήστος
Σελίδες: 160
Έτος Έκδ.: 2017
ISBN: 9789609465267
Το παρόν σύγγραμμα πραγματεύεται ένα σημαντικό γνωστικό αντικείμενο τόσο για τους φοιτητές τμημάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης όσο και για τους managers της σύγχρονης επιχείρησης, τη διοίκηση και διαχείριση έργων (Project Management).
Καθώς όλο και περισσότεροι οργανισμοί και φορείς (από μικρές έως μεγάλες επιχειρήσεις μέχρι και δημόσιες υπηρεσίες) αντιλαμβάνονται τη μεγάλη σπουδαιότητα των έργων στην καθημερινή τους λειτουργία, η σωστή και αποτελεσματική τους διαχείριση αποκτά ολοένα μεγαλύτερη σημασία.
Για το λόγο αυτό κρίθηκε σκόπιμο να ενταχθεί το γνωστικό αυτό αντικείμενο σε Προγράμματα Σπουδών διαφόρων Σχολών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, όπως για παράδειγμα στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης.
Το παρόν σύγγραμμα αποσκοπεί στο να φέρει τους φοιτητές σε μια πρώτη επαφή με το αντικείμενο, κάνοντας χρήση παραδειγμάτων, ασκήσεων και διαφανειών από τις παραδόσεις του μαθήματος, χρησιμεύοντας ως ένας σύντομος, πρακτικός οδηγός της διοίκησης και διαχείρισης έργων και ως βοήθημα στην προετοιμασία τους για τις εξετάσεις του αντίστοιχου μαθήματος.
Καθώς συναντούνται διάφορες μεθοδολογίες σχετικά με τη διοίκηση και διαχείριση έργων, οι οποίες έχουν παρόμοια βασική φιλοσοφία και προσέγγιση, αλλά διαφοροποιούνται σε επιμέρους τεχνικές και σε τομείς στους οποίους εστιάζουν, επελέγη η πιο διαδεδομένη διεθνώς μεθοδολογία, η μεθοδολογία του PMI (Project Management Institute - Ινστιτούτο Διαχείρισης Έργων).
Η ανάγνωση αυτού του βιβλίου δεν προϋποθέτει εξειδικευμένες γνώσεις. Έχει καταβληθεί προσπάθεια ώστε οι τεχνικοί, οικονομικοί ή άλλοι όροι που θεωρείται ότι πιθανώς να μην είναι γνωστοί στο μέσο αναγνώστη, να επεξηγούνται κατά την πρώτη εμφάνισή τους στο κείμενο.
Μαλακό εξώφυλλο • Διαστάσεις: 24x17εκ. • Συγγρ.: Μπιάλας, Χρήστος • Θεσσαλονίκη • Είδος: Βιβλίο