Οι όμιλοι επιχειρήσεων

26ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου

 
Βασική τιμή: 50,00 €
Τιμή psarasbooks: 45,00 €
Έκπτωση: -5,00 €
Κυκλοφορεί
Συγγραφέας: Συλλογικό έργο
Σελίδες: 760
Έτος Έκδ.: 2017
ISBN: 9789606223167
Το βιβλίο αυτό ενσωματώνει τα πρακτικά του 26ου Συνεδρίου του Συνδέσμου Ελλήνων Εμπορικολόγων με θέμα ”Οι όμιλοι επιχειρήσεων”, που έλαβε χώρα από 28 έως 30 Οκτωβρίου 2016 στην Καλαμάτα.
Στην πρώτη ενότητα, των γενικών εισηγήσεων, ανέπτυξαν τις εισηγήσεις τους οι κ.κ. Β. Τουντόπουλος, με θέμα: ”Οι όμιλοι επιχειρήσεων ως δικαιικό ζήτημα” και Ρ. Χατζηνικολάου-Αγγελίδου, με θέμα: ”Οι όμιλοι: έμφαση στο σύνολο ή στα μέλη; Το παράδειγμα της πτώχευσης”.
Στη δεύτερη ενότητα, έλαβαν χώρα εισηγήσεις αναφορικά με τα ”Προβλήματα εταιρικού δικαίου και δικαίου της κεφαλαιαγοράς”. Ειδικότερα, ο Θ. Κατσάς ανέπτυξε την εισήγησή του με θέμα: ”Ο έλεγχος ως παράμετρος σύνδεσης. Ομιλοποίηση και απο-ομιλοποίηση: Οι δυνατότητες προληπτικής προστασίας της μετοχικής ή εταιρικής μειοψηφίας”, ο Α. Ρόκας παρουσίασε την εισήγησή του με θέμα: ”Το ”συμφέρον του ομίλου”. Σκέψεις σχετικά με την σκοπιμότητα εισαγωγής του ”συμφέροντος του ομίλου” ως κατευθυντήριας γραμμής δράσης των διοικήσεων των μελών του ομίλου επιχειρήσεων”, η Α. Μικρουλέα ανέπτυξε την προβληματική γύρω από την ”Σχέση μητρικής - θυγατρικής. Δεσμευτικές εντολές και ζητήματα ευθύνης”, ο Π. Σταϊκούρας παρουσίασε την εισήγησή του με θέμα: ”Όμιλοι επιχειρήσεων και δίκαιο της κεφαλαιαγοράς” και ο Γ. Αληφαντής μίλησε για τις ”Ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με το Ν 4308/2014”.
Στο πλαίσιο της τρίτης ενότητας, πραγματοποιήθηκε συζήτηση (”Στρογγυλό τραπέζι”) με αντικείμενο ”το παρόν και το μέλλον των διεθνών ομίλων” με ομιλητές τους κ.κ. Ν. Βερβεσό, ο οποίος μίλησε για ”Ζητήματα εταιρικού δικαίου στους διεθνείς ομίλους επιχειρήσεων”, Α. Μεταλληνό, ο οποίος ανέπτυξε την προβληματική αναφορικά με τον ”Όμιλο εταιριών στις συγκρούσεις νόμων”, Κ. Στεφάνου, η συμβολή του οποίου είχε ως θέμα τις ”Νομικές παραμέτρους της διεθνοποίησης επιχειρήσεων” και Δ. Τσιμπανούλη, ο οποίος συζήτησε για τους ”Κανόνες ενδοομιλικής χρηματοδοτικής στήριξης στα πιστωτικά ιδρύματα μετά την Οδηγία 2014/59/ΕΕ για την ανάκαμψη και την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και το Ν 4335/2015”.
Η τέταρτη ενότητα του συνεδρίου είχε ως αντικείμενο την εξέταση ”Ειδικών ζητημάτων του δικαίου των ομίλων”, την παρουσίαση των οποίων ανέλαβαν, με τις εισηγήσεις τους, οι κ.κ.: Η. Σουφλερός, με θέμα: ”Ο όμιλος επιχειρήσεων στο δίκαιο του ελεύθερου ανταγωνισμού”, Δ. Τραυλός-Τζανετάτος, με θέμα: ”Εργατικό δίκαιο και όμιλοι επιχειρήσεων”, Ν. Φράγκος, η εισήγηση του οποίου είχε ως αντικείμενο τα ”Ζητήματα χρηματοδότησης του ομίλου”, ο Α. Τσουρουφλής, ο οποίος ανέπτυξε τα ”Φορολογικά ζητήματα ομίλων” και η Κ. Πέρρου, η οποία μίλησε για τις ”Ενδοομιλικές Συναλλαγές (το ”transfer pricing”)”. Ακόμη, περιλαμβάνονται η ομιλία του προέδρου της IV Συνεδρίας, κ. Λ. Κοτσίρη, καθώς και η καταληκτική ομιλία του προέδρου της Ένωσης Ελλήνων Εμπορικολόγων, κ. Ε. Περάκη.
Στο έργο ενσωματώνονται και οι υποβληθείσες έγγραφες παρεμβάσεις των κ.κ. Μ. Βαρελά, Ρ. Γιοβαννόπουλου, Θ. Καμενόπουλου, Δ. Λαδά, Χ. Λιβαδά, Α. Οικονόμου, Α. Παΐζη και Ν. Πίτσου.
Διαστάσεις: 24x17εκ. • Συγγρ.: Συλλογικό έργο • Αθήνα • Συγγραφική υπευθυνότητα: Σύνδεσμος Ελλήνων Εμπορικολόγων • Είδος: Βιβλίο