Το δίκαιο της πλοήγησης

 
Βασική τιμή: 62,50 €
Τιμή psarasbooks: 56,25 €
Έκπτωση: -6,25 €
Κυκλοφορεί
Συγγραφέας: Κανάς, Στράτος
Σελίδες: 1060
Έτος Έκδ.: 2017
ISBN: 9789605961176
Φιλοδοξία του βιβλίου αυτού ως εγχειρίδιο, είναι να καλύψει μέσω της συγκέντρωσης από διάφορα νομικά πονήματα, τα κυριότερα αποσπάσματα αλλά και την μετάδοση των προσωπικών εμπειριών του γράφοντα ως Πλοηγού, Πλοιάρχου και Πολιτικού Επιστήμονα, στο θέμα της Πλοήγησης, ένα πραγματικό κενό στη Ελληνική βιβλιογραφία. Επίσης να δείξει ένα δρόμο, δύσκολο ασφαλώς αλλά απαραίτητο στην ελληνική ακαδημαϊκή ναυτική κοινότητα, να επιμορφώσει τους υποψήφιους Πλοηγούς και τους νυν υπηρετούντες Αρχιπλοηγούς/Πλοηγούς της Πλοηγικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Ναυτιλίας και γενικότερα όσοι ασχολούνται με το αντικείμενο της Πλοήγησης, προσφέροντας αποτελεσματική αποτύπωση του γνωστικού πεδίου, που σχετίζεται με την Παγκόσμια Εμπορική Ναυτιλιακή δραστηριότητα, στην απόκτηση των βασικών γνώσεων γύρω από την οργανωτική δομή και λειτουργία της από την Νομική πτυχή της. Η πολυπαραγοντική ανάλυση και κυρίως αποφυγή μιας μονομερούς προσέγγισης του ζητήματος δίνει την δυνατότητα στον αναγνώστη να δει το παζλ σε όσο γίνεται σε μεγαλύτερη διάσταση, θέλει πραγματική τέχνη αλλά και ουσιαστική γνώση και τήρηση της μεθοδολογίας, ώστε να μη χαθεί ούτε το δέντρο ούτε το δάσος. Για τον σκοπό αυτό επιβάλλεται η νομική παιδεία και αναφορά και σε άλλα πεδία δικαίων όπως το Συνταγματικό Δίκαιο, Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο, Ευρωπαϊκό Δίκαιο, Διοικητικό Δίκαιο, Δημόσιο Ιδιωτικό Δίκαιο, Αστικό Δίκαιο, Ναυτικό Δίκαιο Δημόσιο και Ιδιωτικό, κ.τ.λ. Για το λόγο αυτό υποστηρίζεται ότι η ΠΛΟΗΓΗΣΗ είναι θεσμός μεταξύ Δημοσίου, Ιδιωτικού και Ευρωπαϊκού Δικαίου, που εύλογα όχι μόνο θα πρέπει αλλά επιβάλλεται να ανήκει στο στενό Δημόσιο Τομέα του Υπουργείου Ναυτιλίας. Επίσης, θα αποτελέσει ένα πολύ σημαντικό σύγγραμμα για τις εξετάσεις εισαγωγής των υποψήφιων πλοηγών στην πλοηγική υπηρεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας έτσι ώστε να εξοικειωθούν με το Δίκαιο της Πλοήγησης αλλά και άλλων συναφών θεμάτων που είναι αλληλένδετα με την δραστηριότητα.
Μαλακό εξώφυλλο • Συγγρ.: Κανάς, Στράτος • Αθήνα • Είδος: Βιβλίο