Δασικοί χάρτες και εθνικό κτηματολόγιο

 
Βασική τιμή: 75,00 €
Τιμή psarasbooks: 67,50 €
Έκπτωση: -7,50 €
Κυκλοφορεί
Συγγραφέας: Φερετζάκης, Γεώργιος
Σελίδες: 620
Έτος Έκδ.: 2017
ISBN: 9786185247478
Είναι ένας τόμος (620 σελίδες) με CD-ROM που περιέχει την ύλη του τόμου και περιλαμβάνει με ανάλυση τις διατάξεις των νόμων Ν. 4447, Ν. 4467, Ν. 4164, Ν. 3983, Ν. 3481, Ν. 3818, Ν. 3889, που διέπουν τους Δασικούς Χάρτες και το Εθνικό Κτηματολόγιο με υποδείγματα, Υπουργικές αποφάσεις, εφαρμογής της Κοινοτικής Οδηγίας 2008/56/Ε.Κ. και την απόφαση του ΣτΕ 805.
Αναλυτικά περιλαμβάνει:
1) Νόμος 4447, ΜΕΡΟΣ Α΄: Χωρικός σχεδιασμός - Βιώσιμη ανάπτυξη και άλλες διατάξεις:
ΚΕΦ. Α: Βασικές έννοιες και διάρθρωση συστήματος χωρικού σχεδιασμού.
ΚΕΦ. Β: Στρατηγικός χωρικός σχεδιασμός. ΚΕΦ. Γ: Ρυθμιστικός χωρικός σχεδιασμός.
ΚΕΦ. Δ: Τελικές, μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις.
ΜΕΡΟΣ Β΄: Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας:
Ρυθμίσεις για σύναψη Συμβάσεων λειτουργικής Ενίσχυσης σταθμών Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. και Θέματα Αδειών Παραγωγής.
2) Νόμος 4467: Τροποποιήσεις διατάξεων της δασικής νομοθεσίας:
Δασική εκμετάλλευση εκτάσεων δασικού χαρακτήρα που εκχερσώθηκαν προ του 1975 και μεταξύ 1975-2007. Δασικοί χάρτες και αιτήσεις τακτοποίησης γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Τροποποιήσεις του Ν. 4414.
3) Νόμος 4164: Συμπλήρωση των διατάξεων περί Εθνικού Κτηματολογίου και άλλες ρυθμίσεις: Κατάργηση του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου. Άδειες δόμησης με παραχώρηση λωρίδας σε κοινή χρήση. Ρυθμίσεις πολεοδομικού ενδιαφέροντος. Τροποποιήσεις των άρθρων 40 και 29 των Ν. 4067/12 και 3937/11 αντίστοιχα.
4) Νόμος 3983: ΜΕΡΟΣ Β΄: Ενσωμάτωση της Κοινοτικής άδειας 2008/56/ΕΚ:
ΚΕΦ. Α: Γενικές διατάξεις. ΚΕΦ. Β: Θαλάσσιες στρατηγικές - Προετοιμασία.
ΚΕΦ. Γ: Θαλάσσιες στρατηγικές - Προγράμματα μέτρων.
ΚΕΦ. Δ: Επικαιροποίηση, Εκθέσεις και ενημέρωση του κοινού.
ΜΕΡΟΣ Β΄: Εθνικά μέτρα εφαρμογής της οδηγίας 2008/56/ΕΚ:
ΚΕΦ. Α: Σύσταση φορέων και οργάνων.
ΚΕΦ. Β: Ειδικά μέτρα εφαρμογής, τελικές διατάξεις.
ΜΕΡΟΣ Γ΄: Άλλες διατάξεις: Οδηγία καταχώρησης κυρωμένων αναδασμών στο Κτηματολόγιο - Μεθοδολογία επεξεργασίας αναδασμών. Οδηγίες προς μηχανικούς για την ενημέρωση των κτηματολογικών διαγραμμάτων: Α) Εγγραπτέες πράξεις που επιφέρουν γεωμετρικές αλλαγές. Β) Διόρθωση των γεωμετρικών στοιχείων των γεωτεμαχίων.
5) Νόμος 3481: Τροποποιήσεις νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, μελετών και οργανωτική δομή Εθνικού Κτηματολογίου.
6) Νόμος 3818: Προστασία δασών και δασικών εκτάσεων Νομού Αττικής.
7) Νόμος 3889: Α) Χρηματοδότηση περιβαλλοντικών παρεμβάσεων. Β) Επιτάχυνση και απλούστευση της διαδικασίας κύρωσης δασικών χαρτών. Λοιπές διατάξεις.
Μαλακό εξώφυλλο • Συγγρ.: Φερετζάκης, Γεώργιος • Αθήνα • Συνοδεύεται από: CD-ROM • Είδος: Βιβλίο