Ελληνικές πόλεις του δυτικού Εύξεινου Πόντου

Αναθηματικές επιγραφές

 
Βασική τιμή: 25,00 €
Τιμή psarasbooks: 22,50 €
Έκπτωση: -2,50 €
Κυκλοφορεί
Συγγραφέας: Λιάππα, Μάγδα
Σελίδες: 216
Έτος Έκδ.: 2016
ISBN: 9789609595599
Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας ήταν η έρευνα, η συγκέντρωση και η καταγραφή των αρχαίων ελληνικών αναθηματικών επιγραφών που προέρχονται από τις ελληνικές πόλεις που ιδρύθηκαν επί της δυτικής ακτής του Ευξείνου Πόντου. Συνολικά παρουσιάζονται και μελετώνται οι αναθηματικές επιγραφές δέκα ελληνικών αποικιών οι οποίες ιδρύθηκαν στην εν λόγω περιοχή. Η δομή της μεταπτυχιακής εργασίας θα μπορούσε να συνοψιστεί ως εξής: Κατ’ αρχάς προηγείται πάντοτε το αρχαίο κείμενο της σωζόμενης αναθηματικής επιγραφής, ακολουθεί η νεοελληνική απόδοση αυτού, η εξέταση, ο σχολιασμός και η ανάλυση της μαρτυρούμενης θεότητας καθώς επίσης και του λατρευτικού επίθετου το οποίο ενδεχομένως επισυνάπτεται στο όνομα της τιμώμενης θεότητας. Της παραθέσεως της λατρείας που παραδίδεται κάθε φορά, έπεται η προσπάθεια ανίχνευσής της στην μητρόπολη και η ενδεχόμενη σύνδεσή της λατρείας στην εξεταζόμενη αποικία με την μητρόπολή της, όταν αυτό κρίνεται εφικτό, με απώτερο σκοπό να αποδειχθεί ότι οι λατρείας αυτές, στην συντριπτική τους πλειοψηφία, παραλήφθηκαν από την μητρόπολη και εν συνεχεία μεταφέρθηκαν και εξελίχθηκαν στην νέα αποικία.
Σκληρό εξώφυλλο • Διαστάσεις: 29x21εκ. • Συγγρ.: Λιάππα, Μάγδα • Θεσσαλονίκη