Σύμμεικτα

 
Βασική τιμή: 30,00 €
Τιμή psarasbooks: 27,00 €
Έκπτωση: -3,00 €
Κυκλοφορεί
Συγγραφέας: Μαρίνος, Αναστάσιος Ν.
Σελίδες: 360
Έτος Έκδ.: 2015
ISBN: 9789605623821
Η ανά χείρας έκδοση της Νομικής Βιβλιοθήκης με τον τίτλο ”Σύμμεικτα” περιέχει Μελέτες του επί τιμή Αντιπροέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας κ. Αναστασίου Μαρίνου, Διδάκτορος του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Προέδρου της Εταιρείας Διοικητικών Μελετών πλέον της εικοσαετίας (1992-2014), οπότε και έγινε η Πρόταση ανακηρύξεώς του σε Επίτιμο Πρόεδρο της εν λόγω Εταιρείας.
Τα ”Σύμμεικτα”, ιδέα, επιλογή και φροντίδα της κ. Κασ. Α. Μαρίνου, περιέχουν Μελέτες με διαφορετικές θεματικές, οι οποίες απασχόλησαν στην εποχή τους, την κοινωνία και την νομολογία του ΣτΕ, καθώς και τα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια. Θεματικές τις οποίες ανέπτυξε ο συγγραφέας από το 1966 έως το 2014, καλύπτοντας σχεδόν μία 50ετία και διατυπώνοντας γόνιμο προβληματισμό ισχύοντα μέχρι σήμερα, γεγονός που σηματοδοτεί την επικαιρότητα των ζητημάτων και αιτιολογεί και την παρούσα Έκδοση.
Οι επί μέρους Μελέτες, των ”Συμμείκτων”, εκ των οποίων ορισμένες συμπληρώνουν ήδη δημοσιευμένα εκτενέστερα έργα του ιδίου συγγραφέα, κρίθηκε σκόπιμο να αποτελέσουν ιδιαίτερη ενότητα, διότι είναι πιο προσιτές και εύχρηστες στον νεώτερο ερευνητή, ο οποίος μπορεί να παρακολουθήσει ζητήματα Δημοσίου Δικαίου μέσα στην τελευταία 50ετία. Δόθηκε επίσης η ευκαιρία να συμπεριληφθούν στην παρούσα Έκδοση και Μελέτες που δεν είχαν δημοσιευθεί, παρόλη την επιστημονική τους πληρότητα και οι οποίες είναι και πάλι επίκαιρες. Τέλος, με το παρόν έργο γίνεται τριπλή επιστημονική ταξινόμηση των επί μέρους αυτών Μελετών του συγγραφέα. Ταξινόμηση από την οποία αναδεικνύεται η απίστευτη επικαιρότητα των πραγματευομένων ζητημάτων και οι αντίστοιχες επιστημονικές ευαισθησίες του συγγραφέα.
Ειδικότερα η πρώτη θεματική διαλαμβάνει Μελέτες αφιερωμένες στις ”Σχέσεις Πολιτείας και Εκκλησίας”, όπου η συμβολή του συγγραφέα με την νομική του σκέψη και την πλήρη γνώση των εκκλησιαστικών πραγμάτων, υπήρξε σημαντική μέχρι σήμερα. Η δεύτερη θεματική διαλαμβάνει Μελέτες αφιερωμένες στα Ανθρώπινα. Δικαιώματα και την Πληροφορική. Στην τρίτη θεματική ενότητα περιελήφθησαν Μελέτες αφιερωμένες σε ειδικότερα ζητήματα Συνταγματικού και Διοικητικού Δικαίου που είναι επίσης εξαιρετικά επίκαιρα.
Τα ”Σύμμεικτα” αποδεικνύουν - πέραν της μαρτυρίας του δικαστικού λόγου του τιμωμένου, ως Ανωτάτου Δικαστού και Αντιπροέδρου του ΣτΕ - την διαχρονική αξία του επιστημονικού του λόγου, που συνδυάζει τέλεια θεωρία και πράξη, δικαιώνοντας και τους ακαδημαϊκούς του τίτλους.
Μαλακό εξώφυλλο • Διαστάσεις: 24x17εκ. • Συγγρ.: Μαρίνος, Αναστάσιος Ν. • Αθήνα • Πρόλογος: Δήμητρα Κοντόγιωργα - Θεοχαροπούλου.