Φορολογική νομοθεσία

 
Βασική τιμή: 18,00 €
Τιμή psarasbooks: 16,20 €
Έκπτωση: -1,80 €
Κυκλοφορεί
Συγγραφέας: Φορτσάκης, Θεόδωρος Π.
Σελίδες: 640
Έτος Έκδ.: 2017
ISBN: 9789605628789
Η Νομική Βιβλιοθήκη, με την ευκαιρία της κυκλοφορίας της 9ης έκδοσης του έργου ”Φορολογική Νομοθεσία”, προσφέρει δωρεάν πρόσβαση και επικαιροποίηση της ηλεκτρονικής έκδοσης ΤΑΧΑΤΙΟΝ LAW για 3 μήνες από την ημερομηνία ενεργοποίησής της. Η εφαρμογή λειτουργεί από PC/Laptop (Windows), κινητό/tablet (Androit) και Windows Smartphone. Μετά την παρέλευση των 3 μηνών δωρεάν πρόσβασης, ο χρήστης έχει πρόσβαση μόνο στην αναζήτηση της εφαρμογής και όχι στο περιεχόμενό της. Εφόσον επιλέξει να έχει πρόσβαση στο διαρκώς επικαιροποιημένο περιεχόμενο της εφαρμογής θα επιβαρυνθεί με μικρό ετήσιο κόστος επικαιροποίησης.
Μετά την τελευταία έκδοση της συλλογής, νέες τροποποιήσεις των νομοθετημάτων που περιλαμβάνει αυτή έλαβαν χώρα, οπότε κατέστη εκ νέου απαραίτητη η επικαιροποίησή της. Η 9η, κατά σειρά, έκδοση της ”Φορολογικής νομοθεσίας”, είναι ενημερωμένη έως το Ν 4467/2017 (ΦΕΚ Α΄ 56/13.4.2017).
Ειδικότερα, πέραν του ως άνω νόμου που επέφερε τροποποιήσεις στον ΚΦΕ και στον ΚΦΠΑ, το Έργο ενημερώθηκε με το Ν 4465/2017 (που τροποποίησε τον ΚΦΕ, τον ΚΦΔ και το Ν 2523/1997), το Ν 4446/2016 (που επέφερε και αυτός αλλαγές στους ΚΦΕ, ΚΦΠΑ, ΚΦΔ και Ν 4308/2014), το Ν 4438/2016 (που μετέβαλε τον ΚΦΕ και τον ΚΦΔ) και τέλος το Ν 4430/2016 (που άλλαξε πάλι τον ΚΦΕ και τον Ν 4223/2013).
Μαλακό εξώφυλλο • Διαστάσεις: 13x10εκ. • Σειρά: Κώδικες Τσέπης • Συγγρ.: Φορτσάκης, Θεόδωρος Π. • Αθήνα