Εγχειρίδιο εμπορικών μισθώσεων

Μετά τους Ν. 4242/2014 και 4335/2015: Προστασία νέων εμπορικών μισθώσεων. Προστασία παλαιών εμπορικών μισθώσεων. Νέα δικονομία μισθώσεων

 
Βασική τιμή: 85,00 €
Τιμή psarasbooks: 76,50 €
Έκπτωση: -8,50 €
Κυκλοφορεί
Συγγραφέας: Παπαδάκης, Χαράλαμπος Δ.
Σελίδες: 803
Έτος Έκδ.: 2016
ISBN: 9789605684884
Η νέα έκδοση του παρόντος αντιμετωπίζει με πληρότητα όλα τα ζητήματα που προκύπτουν από τις εμπορικές μισθώσεις, όπως αυτές ρυθμίστηκαν με τον ν. 4242/2014 και άλλες μεταγενέστερες διατάξεις. Οι αναλύσεις του ουσιαστικού μέρους των μισθώσεων έχουν εμπλουτιστεί με τη νεώτερη νομολογία και βιβλιογραφία που παρήχθη στο διάστημα που μεσολάβησε από την πρώτη έκδοση του βιβλίου.
Στην παρούσα δεύτερη έκδοση ερμηνεύεται σε ξεχωριστό Μέρος, για τη Δικονομία των Μισθώσεων, ο ν. 4335/2015, με τον οποίον, ως γνωστόν, αναμορφώθηκε εκ βάθρων ο ΚΠολΔ. Η μισθωτική διαδικασία έχει διαφοροποιηθεί με τον νόμο αυτόν και χρειαζόταν μια συστηματική ερμηνεία, ώστε να προσαρμοστεί με τη γενική (τακτική διαδικασία), δεδομένου ότι πολλές από τις διατάξεις της προηγούμενης μισθωτικής διαδικασίας (ΚΠολΔ 647 επ.) έχουν καταργηθεί.
Έτσι, επιχειρείται σε 370 σελίδες η συνοπτική αλλά πλήρης ερμηνεία του νέου ΚΠολΔ, καθιστώντας και το έργο αυτό απαραίτητο για την κάλυψη των αναγκών ενημέρωσης του νομικού κόσμου (Δικαστών και Δικηγόρων).
Διαστάσεις: 24x17εκ. • Συγγρ.: Παπαδάκης, Χαράλαμπος Δ. • Αθήνα