Πρακτικός οδηγός εργατικού και ασφαλιστικού δικαίου

 
Βασική τιμή: 75,00 €
Τιμή psarasbooks: 67,50 €
Έκπτωση: -7,50 €
Κυκλοφορεί
Σελίδες: 950
Έτος Έκδ.: 2014
ISBN: 9789609764384
Είναι ένας τόμος ε CD-ROM και περιλαμβάνει την ισχύουσα νομοθεσία που διέπει τα εργατικά και ασφαλιστικά θέματα, ενημερωμένα και συμπληρωμένα με όλες τις τροποποιήσεις, καταργήσεις και προσθήκες που επήλθαν μέχρι σήμερα και μέχρι το Νόμο 4224/2014 και τις Εγκυκλίους του Υπουργείου Εργασίας-ΙΚΑ: 11/23-1-14, 22/26-2-14, 28/28-3-14, 46/27-6-14, 59/29-9-14 και 60/1-10-14.
Αναλυτικά περιλαμβάνει:
Α) ΕΡΓΑΤΙΚΑ: Περιέχει όλη την εργατική νομοθεσία και νομολογία που αναφέρεται στους μισθωτούς, στις συμβάσεις εργασίας, στην απασχόληση, στον κανονισμό εργασίας, στις άδειες και στα επιδόματα. Υποχρεώσεις εργοδοτών στην επιθεώρηση εργασίας - Υποβολή καταστάσεων προσωπικού και ωρών εργασίας. Γνωστοποίηση των συμβάσεων μερικής απασχόλησης / εκ περιτροπής - Τήρηση ειδικού βιβλίου κανονικών αδειών.
Θεώρηση βιβλίων δρομολογίων φορτηγών αυτοκινήτων / βυτιοφόρων, τουριστικών λεωφορείων, οικοδομικών και τεχνικών έργων - Παραστατικά απεσπασμένων εργαζομένων χωρών Ε.Ε. Βιβλία αδειών - Λοιπές άδειες - Ασθένεια (όρια, αποδοχές κ.ά.) -
Ρυθμίσεις για την ενδυνάμωση της αγοράς εργασίας και προώθηση της απασχόλησης.
Καταγγελία σύμβασης - Αποζημίωση - Πίνακας Αποζημιώσεων Υπαλλήλων.
Νέος Πίνακας εργασιών και ειδικοτήτων του Κανονισμού Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων - Διαθεσιμότητα.
Β) ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ: Περιλαμβάνει όλες τις κατηγορίες των Ασφαλιστικών ταμείων ΙΚΑ -ΟΑΕΕ και λοιπών ταμείων - Όλα τα επαγγέλματα και τον τρόπο ασφάλισής τους Ασφαλιστικές εισφορές.
Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση - Ενίσχυση ελεγκτικών μηχανισμών και καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας - Υπολογισμός αποδοχών με παραδείγματα.
Χρόνος ασφάλισης στον κλάδο Σύνταξης στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ.
Επίσης περιλαμβάνει σημαντικές δικαστικές αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας - Ολομέλειας του Αρείου Πάγου και Γνωμοδοτήσεις Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
Τέλος, περιλαμβάνει κίνητρα για τη ρύθμιση χρεών μικρών επιχειρήσεων, εμπόρων και επαγγελματιών - Έκτακτη διαδικασία ειδικής διαχείρισης - Λοιπές διατάξεις.
Συνοδεύεται από: CD-ROM