Ο νέος αγορανομικός κώδικας

 
Βασική τιμή: 55,00 €
Τιμή psarasbooks: 49,50 €
Έκπτωση: -5,50 €
Κυκλοφορεί
Συγγραφέας: Μαστρογιάννη, Φωτεινή
Σελίδες: 225
Έτος Έκδ.: 2014
ISBN: 9789609764223
Ο νέος αγορανομικός κώδικας ο οποίος έχει τεθεί σε ισχύ από 1/9/13 σύμφωνα με τον πρόσφατο νόμο 4177/2013 που αφορά τους κανόνες διακίνησης και εμπορίας προϊόντων και παροχής υπηρεσιών.
Με το Αγορανομικό κώδικα, οι αγορανομικές διατάξεις απλοποιούνται σε σημαντικό βαθμό και κατηγοριοποιούνται σε γενικές και ειδικές, όχι διάσπαρτες, αλλά συγκεντρωμένες. Στόχος τους είναι να δημιουργήσουν λιγότερη γραφειοκρατία και κατά συνέπεια μικρότερο κόστος στης επιχειρήσεις. Επίσης πρέπει να επισημανθεί, ότι οι νέες διατάξεις της Ελληνικής νομοθεσίας δεν είναι αλληλοσυγκρουόμενες με τις διατάξεις της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας.
Είναι ένας τόμος με CD-ROM που περιέχει τα του τόμου και το κάθε κεφάλαιο περιλαμβάνει ξεχωριστές ενότητες για κάθε προϊόν αναλυτικά.
Αναλυτικότερα περιλαμβάνει:
- Τήρηση Πινακίδων-Κανόνες σχετικά με την ποσότητα των προϊόντων σε χοντρική και λιανική πώληση.
- Ενδείξεις και επισημάνσεις εδωδίμων προϊόντων - Γενικές και Ειδικές διατάξεις. .
- Επισήμανση και ενδείξεις μη εδωδίμων προϊόντων - Γενικές και Ειδικές διατάξεις.
- Υπηρεσίες - Εστίαση/Αναψυχή.
- Πρακτικές επικοινωνίας με τον καταναλωτή.
- Τρόφιμα περασμένης διατηρισημότητας.
- Διάθεση και διακίνηση προϊόντων - Όργανα μέτρησης.
- Διαδικασίες ελέγχου.
- Γενικές και μεταβατικές διατάξεις.
Συνοδεύεται από: CD-ROM • Συγγρ.: Μαστρογιάννη, Φωτεινή