Μεθοδολογία εφαρμογής των διεθνών λογιστικών προτύπων Δ.Λ.Π. - Δ.Π.Χ.Α.

 
Βασική τιμή: 50,00 €
Τιμή psarasbooks: 45,00 €
Έκπτωση: -5,00 €
Κυκλοφορεί
Συγγραφέας: Θανοκώστας, Αριστείδης Ν.
Σελίδες: 167
Έτος Έκδ.: 2014
ISBN: 9789609764001
Είναι ένας τόμος και παραθέτει με παραδείγματα και με νομολογία τη μεθοδολογία μετάβασης μιας Α.Ε ή Ε.Π.Ε από τα Ελληνικά λογιστικά πρότυπα στα Διεθνή πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.
Αναλυτικά περιλαμβάνει τις εξής διαδικασίες :
Α. Προσδιορισμός των Λογιστικών αρχών της Εταιρείας.
Σύνταξη υποστηρικτικών φύλλων εργασίας.
Ισολογισμός Βάσης σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α.
Μελέτη ισοζυγίου βάσει ελληνικών Λογιστικών προτύπων.
Εύρεση εγγράφων προσαρμογής στα Δ.Π.Χ.Α.
Β. Ισολογισμός συγκριτικής πληρο-φόρησης σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.
Γ. Ισολογισμός πρώτης εφαρμογής.
Δ. Σύνταξη ενοποιημένων καταστάσεων οικονομικής θέσης, συνολικών εσόδων και μεταφορά ιδίων κεφαλαίων σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α.
Ε. Σύνταξη ενοποιημένων καταστάσεων ταμειακών ροών σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α.
ΣΤ. Σύνταξη σημειώσεων επi των οικονομικών καταστάσεων πρώτης εφαρμογής.
Τέλος, υποχρέωση δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων.
Παράλληλα σας παρέχεται Δωρεάν υπολογιστικό πρόγραμμα μετάβασης στα Δ.Π.Χ.Α ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ MICROSOFT EXCEL(αξίας 1.500 ευρώ).
Μαλακό εξώφυλλο • Διαστάσεις: 29x21εκ. • Βάρος: 480γρ. • Συγγρ.: Θανοκώστας, Αριστείδης Ν.