Διδάσκοντας ιστορία: Από τις θεωρίες μάθησης στη στοχοθετική στρατηγική

Μια νέα διδακτική προσέγγιση του μαθήματος στο πλαίσιο της κοινωνίας της γνώσης και της πληροφορίας: Θεωρία και πράξη, εφαρμογές στα νέα σχολικά εγχειρίδια της ιστορίας

 
Βασική τιμή: 14,78 €
Τιμή psarasbooks: 13,30 €
Έκπτωση: -1,48 €
Κυκλοφορεί
Συγγραφέας: Ιωάννου, Θουκυδίδης Π.
Σελίδες: 316
Έτος Έκδ.: —
ISBN: 9789608077386
Στο βιβλίο αυτό ο συγγραφέας αξιοποιεί με αποτελεσματικό τρόπο τα τελευταία πορίσματα της επιστήμης και την πολύχρονη εκπαιδευτική εμπειρία του ως ιστορικού και παιδαγωγού για να θεμελιώσει μια νέα στρατηγική για τη διδασκαλία της Ιστορίας.
Η στοχοθετική στρατηγική συνιστά μια νέα πρόταση για τη διδακτική της Ιστορίας. Ο συγγραφέας, προκειμένου να τεκμηριώσει επιστημονικά το σύγχρονο αυτό διδακτικό σχήμα προσέγγισης της ιστορικής γνώσης, προβαίνει σε:
- συστηματική αξιοποίηση των θεωριών μάθησης, της κριτικής σκέψης και των στοχοταξινομιών
- ανάλυση - αποτίμηση των χρησιμοποιουμένων μορφών, μεθόδων και πορειών διδασκαλίας της Ιστορίας
- επισήμανση των ομοιοτήτων και των διαφορών με τα γνωστά ήδη διδακτικά σχήματα
- συγκερασμό των παραδοχών που προκύπτουν από την παραπάνω διαδικασία με τα σύγχρονα πορίσματα των Επιστημών της Αγωγής, την ερευνα και την πρωτότυπη δημιουργία.
Η στρατηγική αυτή είναι πραγματικά εφαρμόσιμη, γεγονός που οφείλεται στη λειτουργικότητα και τη φυσική-λογική διάρθρωση της δομής της. Η διαπίστωση αυτή ενισχύεται και από το ότι η πορεία διεξαγωγής της ακολουθεί φάσεις με διδακτικό-μαθησιακές δραστηριότητες οικείες ήδη στον εκπαιδευτικό. Μερικές, μάλιστα, από αυτές μπορούν να συγχωνεύονται ή να συνεξετάζονται ανάλογα με τη διδακτική ενότητα, γνώρισμα που ενδυναμώνει το ευέλικτο του χαρακτήρα της.
[…]
Μαλακό εξώφυλλο • Διαστάσεις: 24x17εκ. • Βάρος: 673γρ. • Συγγρ.: Ιωάννου, Θουκυδίδης Π.