Η αποκατάστασις του ναού του Αγίου Μάρκου του Χάνδακος

 
Βασική τιμή: 5,00 €
Τιμή psarasbooks: 4,50 €
Έκπτωση: -0,50 €
Κυκλοφορεί
Συγγραφέας: Αλεξίου, Στυλιανός, 1921-2013
Σελίδες: 23
Έτος Έκδ.: 1958
ISBN: —
[…] Η έκδοσις του παρόντος τεύχους περιέχοντος δύο εμπεριστατωμένας και πρωτοτύπους μελέτας των εταίρων Στυλιανού Αλεξίου και Κώστα Λασιθιωτάκη αφορώσας εις τε την ιστορίαν και την αρχιτεκτονικήν μορφήν του μνημείου, μετά χαρακτηριστικών φωτογραφιών και σχεδίων, θα προκαλέση αναμφιβόλως το ενδιαφέρον του κοινού περί το επιφανέστερον μεσαιωνικόν μνημείον της νήσου και θα δημιουργήση, ελπίζομεν, κλίμα κατανοήσεως και στοργής -απαραίτητον δια να ολοκληρωθή ταχύτερον και ειδικώς του ναού του Αγίου Μάρκου η αποκατάστασις και ο σχετιζόμενος με την χρήσιν του γενικώτερος εκπολιτιστικός σκοπός της Εταιρίας.
Μενέλαος Γ. Παρλαμάς
Μαλακό εξώφυλλο • Διαστάσεις: 24x17εκ. • Βάρος: 95γρ. • Προλογικό σημείωμα: Μενέλαος Γ. Παρλαμάς. Σχέδια και φωτογραφίες: Κώστας Λασιθιωτάκης. • Συγγρ.: Αλεξίου, Στυλιανός, 1921-2013