Η συμμετοχή των ασθενών στο κόστος της φροντίδας υγείας στην Ελλάδα

Μια προσέγγιση για τη φαρμακευτική περίθαλψη

 
Βασική τιμή:
Τιμή psarasbooks:
Έκπτωση:
Υπό Έκδοση
Συγγραφέας: Συλλογικό έργο
Σελίδες: 224
Έτος Έκδ.: 2016
ISBN: 9789600360813
Η παρούσα κατάσταση στον τομέα της φαρμακευτικής περίθαλψης και γενικότερα στον υγειονομικό τομέα, και κυρίως η ταχύτητα της μεταβολής των μεγεθών τα τελευταία χρόνια, προκαλεί ανισορροπίες στην αγορά φαρμάκων και κυρίως στη διαθεσιμότητα και χρήση φαρμακευτικών προϊόντων, ιδιαίτερα σε ομάδες του πληθυσμού με χαμηλά εισοδήματα ή/και τμήματα του πληθυσμού με χρόνια νοσήματα και σοβαρά προβλήματα υγείας, γεγονός το οποίο θέτει φραγμούς στη χρήση και κατανάλωση φαρμακευτικών αγαθών, καθώς και εμπόδια στη συμμόρφωση των ασθενών στα συνιστώμενα θεραπευτικά σχήματα, και τελικά στην ιατρική αποτελεσματικότητα και στο επίπεδο υγείας του πληθυσμού. Τα φαινόμενα αυτά, τα οποία ενδημούν από μακρού, εντείνουν και διευρύνουν τις κοινωνικές ανισότητες και τις ανισότητες στην υγεία.
Στο πλαίσιο αυτό, η παρούσα μελέτη αποσκοπεί στη διαμόρφωση ενός υποδείγματος το οποίο κατανέμει τα βάρη συμμετοχής στο κόστος κατά τη χρήση της φαρμακευτικής περίθαλψης με τρόπο που θα είναι κοινωνικά δίκαιος και θα βελτιώνει, κατά το δυνατό, την πρόσβαση των πολιτών σε κατάλληλη φαρμακευτική φροντίδα. Προς τούτο, το προτεινόμενο σε αυτό το βιβλίο υπόδειγμα αποσκοπεί στην ανακατανομή των βαρών της συμμετοχής αναλόγως της εισοδηματικής δυνατότητας των πολιτών και αντιστρόφως ανάλογα από την ανάγκη για λήψη φροντίδας υγείας όπως αυτή εκφράζεται μέσω του φορτίου νοσηρότητας και της βαρύτητας του νοσήματος.
Σειρά: Πολιτική και Οικονομία της Υγείας • Συγγρ.: Συλλογικό έργο