Κώδικας φορολογίας εισοδήματος

 
Βασική τιμή: 75,00 €
Τιμή psarasbooks: 67,50 €
Έκπτωση: -7,50 €
Κυκλοφορεί
Συγγραφέας: Μπουλέρος, Μιλτιάδης
Σελίδες: —
Έτος Έκδ.: 2016
ISBN: 9789609764919
Αναλυτικά περιλαμβάνει:
- Όλες τις διατάξεις κωδικοποιημένες με ανάλυση και σχόλια, καθώς και τις συναφείς διατάξεις και τις σημαντικότερες αποφάσεις στο τέλος του κάθε άρθρου.
- Προσδιορισμός φορολόγησης εισοδήματος με βάση τις δαπάνες και υπηρεσίες.
- Προσδιορισμός ακαθάριστου και καθαρού εισοδήματος Νομικών προσώπων.
- Υπολογισμός φορολογητέου εισοδήματος.
- Αυτοτελής φορολόγηση εισοδήματος από ακίνητα, κινητές αξίες, από επιχειρήσεις ή επαγγέλματα και μισθωτές υπηρεσίες.
- Προκαταβολή ,παρακράτηση και απόδοση του φόρου.
- Πίνακες συντελεστών καθαρού κέρδους εμπορικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων που εφαρμόζονται στα ακαθάριστα έσοδα.
- Καθορισμός κατώτερων και ανώτερων συντελεστών απόσβεσης με οδηγίες.
- Διοικητικές και ποινικές κυρώσεις στη φορολογική νομοθεσία και άλλες διατάξεις.
- Διμερείς συμβάσεις με άλλες χώρες για την αποφυγή της διπλής φορολογίας.
- Ειδική εισφορά αλληλεγγύης φυσικών προσώπων.
- Έκτακτη εισφορά σε αντικειμενικές δαπάνες-Τέλος επιτηδεύματος.
- Φορολογικά κίνητρα για το μετασχηματισμό των επιχειρήσεων σε μεγάλες μονάδες.
- Φορολογικό καθεστώς Συγχωνεύσεων, Διασπάσεων, εισφοράς ενεργητικού και ανταλλαγής τίτλων μεταξύ εταιριών διαφορετικών κρατών-μελών της Ε.Ε και άλλες διατάξεις.
- Μετατροπή ή συγχωνεύσεις ενώσεων Αγροτικών συνεταιρισμών σε Α.Σ ή Α.Ε.Σ. Μετατροπή κοινοπραξιών Αγροτικών συνεταιριστικών οργανώσεων και κεντρικών συνεταιρικών Ενώσεων.
Μαλακό εξώφυλλο • Διαστάσεις: 24x17εκ. • Συνοδεύεται από: 2 CD-ROM • Συγγρ.: Μπουλέρος, Μιλτιάδης