Ο συμβολισμός του τεκτονισμού

Η επιστήμη, η φιλοσοφία οι θρύλοι, οι μύθοι και τα σύμβολά του

 
Βασική τιμή: 19,00 €
Τιμή psarasbooks: 14,50 €
Έκπτωση: -4,50 €
Κυκλοφορεί
Συγγραφέας: Mackey, Albert
Σελίδες: 302
Έτος Έκδ.: 2013
ISBN: 978-618-5054-02-1
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
Κεφ. Περιεχόμενα
Πρόλογος 9
Στον Στρατηγό J. C. Fremont
Προοίμιο 11
Ι Προκαταρκτικά 15
ΙΙ Οι Νωαχίτες 27
III Ο Πρωτογενής Τεκτονισμός της Αρχαιότητας 31
IV Ο Νόθος Τεκτονισμός της Αρχαιότητας 37
V Τα Αρχαία Μυστήρια 43
VI Οι Διονυσιακοί Τεχνουργοί 49
VII Η ένωση του Θεωρητικού και Εργατικού Τεκτονισμού στον Ναό του Σολομώντα 61
VIII Οι Περιοδεύοντες Τέκτονες του Μεσαίωνα 65
IX Διαχωρισμός του Επαγγελματικού Στοιχείου 69
X Το Σύστημα της Συμβολικής Διδασκαλίας 73
XI Η Θεωρητική Επιστήμη και η Επαγγελματική Τέχνη 79
XII Ο Συμβολισμός του Ναού του Σολομώντα 87
XIII Η Μορφή της Στοάς 101
XIV Οι Αξιωματικοί της Στοάς 107
XV Το Σημείο μέσα σε ένα κύκλο 113
XVI O θόλος της Στοάς 119
XVII Τελετουργικός Συμβολισμός 125
XVIII Το τυπικό της ανυποδησίας 127
ΧIX Το τυπικό της περιβολής 131
ΧΧ Ο Συμβολισμός των Γαντιών 137
ΧΧΙ Το τυπικό των Περιοδειών 143
ΧΧΙΙ Το τυπικό της Ανάθεσης, και το Σύμβολο του Φωτός 149
ΧΧΙΙΙ Ο Συμβολισμός του Ακρογωνιαίου Λίθου 153
XXIV Το Άφατο Όνομα 171
XXV Οι Μύθοι του Τεκτονισμού 193
XXVI Ο Μύθος της Ελικοειδούς Κλίμακας 209
XXVII Ο Μύθος του Τρίτου Βαθμού 223
XXVIII Ο βλαστός της Ακακίας 243
XXIX Ο Συμβολισμός της Εργασίας 259
XXX Ο Θεμέλιος Λίθος 277
Μαλακό εξώφυλλο • Διαστάσεις: 21x14εκ. • Σειρά: Ακακία • Συγγρ.: Mackey, Albert