Τα δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά της Θράκης

Σπουδές στην τοπική ιστοριά - Διεπιστημονικές προσεγγίσεις

 
Βασική τιμή: 22,00 €
Τιμή psarasbooks: 19,80 €
Έκπτωση: -2,20 €
Κυκλοφορεί
Συγγραφέας: Κώτσογλου, Δέσποινα
Σελίδες: 204
Έτος Έκδ.: 2019
ISBN: 9786185410025
Η συγκεκριμένη επιστημονική μελέτη επισημαίνει τα δημογραφικά, κοινωνικά και οικονομικά στοιχεία των Αρβανιτών της Θράκης και όχι την προέλευση της συγκεκριμένης πληθυσμιακής ομάδας. Για τον εντοπισμό των συγκεκριμένων χαρακτηριστικών συντάχθηκε ένα ερωτηματολόγιο 79 ερωτήσεων, το οποίο χωρίζεται σε 6 βασικές κατηγορίες ερωτήσεων που αφορούν το νοικοκυριό, τα δημογραφικά στοιχεία, τα κοινωνικοοικονομικά στοιχεία, την εγκατάσταση, την οικογένεια και το σπίτι.
Στο θεωρητικό μέρος της εργασίας γίνεται μια παρουσίαση μερικών βασικών χαρακτηριστικών των Αρβανιτών, τα οποία αφορούν την προέλευση και την ιστορία του ονόματος, καθώς και μια σύντομη ιστορική αναδρομή της συγκεκριμένης πληθυσμιακής ομάδας.
Στο ερευνητικό μέρος της εργασίας παρουσιάζεται ένα συνοπτικό προφίλ του κάθε χωριού σε μια κατηγοριοποίηση σχετικά με τις ευρύτερες περιοχές της Ροδόπης, του Νότιου και του Βόρειου Έβρου. Επίσης, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής, όπως αυτά προέκυψαν από την ανάλυση των ερωτηματολογίων μέσω του προγράμματος Εxcel και το διαχωρισμό τους σε 2 βασικές ομάδες, αυτή των άνω και κάτω των 45 ετών και αυτή των αντρών και γυναικών.
Τέλος, εξάγονται κάποια συμπεράσματα, όπως αυτά προέκυψαν γύρω από τις 6 βασικές κατηγορίες ερωτήσεων που αναφέρθηκαν παραπάνω, σε συνδυασμό με το διαχωρισμό των 2 βασικών ομάδων ερωτηθέντων.
Μαλακό εξώφυλλο • Διαστάσεις: 21x14εκ. • Συγγρ.: Κώτσογλου, Δέσποινα • Αθήνα • Είδος: Βιβλίο